Witaj w systemie monitoringu
Aby Twój komputer mógł być monitorowany należy zainstalować na nim program PC magic monitoring

Wymagania systemowe: